Kluby Żeglarskie

 

1. Yacht Klub Polski Lublin

Powstał w roku 1966, najpierw jako Klub żeglarski „Posejdon”. W YKP przekształcono w 1969 r. Komandorem Klubu został Waldemar Cechowicz. Prowadził działalność szkoleniową, turystyczną jak i regatową w której osiągał w pewnym okresie najlepsze wyniki w regionie. Swego czasu największa stocznia jachtowa po prawej stronie Wisły. Prawie wszystkie łódki zbudowane w Klubie były zaprojektowane i wykonane przez członków. Przykładem jest jedna z najpiękniejszych jednostek na polskim śródlądziu „Biegnąca po falach”. YKP jest jednym z najaktywniejszych klubów Lubelszczyzny. Obecnie Komandorem Klubu jest Wojtek Sadowski. Adres strony klubowej: www.ykp.lublin.pl

 

2. Yacht Club Politechniki Lubelskiej

Powstał w roku 1978 i działa z przerwami do dnia dzisiejszego. Prowadził działalność szkoleniową i turystyczną. W ostatnich latach jest jednym z aktywniejszych klubów lubelskich. Obecnie klubem kieruje Rafał Tywoniuk.
Adres strony klubowej: www.ycpl.pl

 

 

3. Uczniowski Klub Sportowy „Żegluj”.

 Adres strony internetowej:   www.zegluj.lublin.pl

 

4. Klub Żeglarski Chełm

Klub powstał w 1979 roku. Założycielami byli Wiesław Ludwików i Jerzy Emerla, który kieruje klubem obecnie. Klub prowadzi działalność turystyczną – głównie na Mazurach, oraz szkoleniową i rekreacyjną nad jeziorem Białym k. Włodawy. Klub dysponuje 5-ma jachtami kabinowymi i 7-ma omegami. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Organizuje np. regaty dla osób niepełnosprawnych. Jest jednym z aktywniej działających klubów. Strona klubowa: http://kz.chelm.pl

 

 

5. Klub Żeglarski „ZEFIR” w Janowie Lubelskim

Został założony w 1978 r. jako Klub przy Fabryce Maszyn w Janowie Lubelskim i zarejestrowany w Tarnobrzeskim Okręgowym Związku Żeglarskim – przez co wszedł do struktur Polskiego Związku Żeglarskiego. Po zmianach podziału administracyjnego kraju – od 1999 r. Klub został wpisany do rejestru Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Od 2000 r. Klub przestał być Klubem przyzakładowym przy FMJ i po zmianie statutu został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Aktualnie Klub jest w rejestrze KRS. Klub prowadzi szkolenia wstępne, szkolenia doskonalące, rejsy po Zalewie Janowskim. Komandorem Klubu jest Antoni Sydor.

 

Siedzibą jest
Przystań nad Zalewem Janowskim

Adres:
ul. Turystyczna 1
23-300 Janów Lubelski
Adres strony internetowej: www.zefirjanow.pl

 

 

6. Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa „Stanica”

Od 2003 roku jesteśmy klubem zarejestrowanym w LOZŻ. Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa powstało w 2002 roku, prezesem jest Leszek Szczerbicki.

Strona klubowa: http://www.zagle.miedzyrzec.pl

 

 

7. Yacht Club UMCS

Powstał w 1976 roku. Założycielami byli Jerzy Szczypa i Zdzisław Suprynowicz. Klub prowadzi działalność turystyczną. Obecnie kieruje nim Eweryst Mendyk.

 

 

8. Yacht Club Akademicki

Dawniej Yacht Club ZSP Powstał w roku 1964. Pierwszym komandorem był Tadeusz Pańczyk a potem Włodzimierz Wieczorkiewicz. Klub ten objął swoją działalnością wszystkie uczelnie Lublina, prowadząc szkolenie a także propagując turystykę żeglarską, zarówno śródlądową jak i morską, był bowiem posiadaczem pełnomorskiegi jachtu „Cygnus”.

 

9. KŻ „Motor”

Powstała w roku 1957. Pierwszym przewodniczącym był Paweł Ciechański a potem Bogdan Dobrzyński, sekretarzem Wincenty Lipiński. Działali tu także: Mieczysław Juchkiewicz, Marian Czerski i Andrzej Bryłowski. Żeglarze sekcji wybudowali drugi ośrodek nad jez. Firlej. Sekcja prowadziła działalność szkoleniową, regatową i turystyczną. Obecnie, klubem kieruje Waldemar Batkowski

 

10. UKS ”Omega”

Powstał w 1998 roku. Prezesem jest Tomasz Kręgiel

 

11. Lubelskie Centrum Sportów Wodnych „Neptun”

 

12. Klub Wodny

DawniejSekcja żeglarska Klubu Sportów Wodnych w Świdniku. Powstała w 1962 roku. Pierwszym komandorem był Zbigniew Gawski. Działali tu również Janusz Jaworski, Krzysztof Popik i Witold Gnatiuk oraz Władysław Kłos. Sekcja prowadziła działalność szkoleniową, turystyczną i regatową. Obecnie klubem kieruje Grzegorz Załuski.

 

13. Klub Żeglarski „Zjawa”

Drużyna zaczęła działać w 1963 roku pod kierunkiem drużynowego Wojciecha Brzechowskiego. Przybocznym był Jan Kasperek. Młodzież pracowała bardzo energicznie, dzięki czemu wybudowano szereg łodzi będących bazą szeroko zakrojonej akcji szkoleniowej i rejsowej. W 1965 roku, z Harcerzami zaczęli współpracować pracownicy Fabryki Łożysk w Kraśniku. Zorganizowali oni przy drużynie harcerskiej klub żeglarski „Zjawa”, którego pierwszym komandorem był Zdzisław Jop. Klub w dalszym ciągu propaguje turystykę żeglarską – co roku na Mazurach można spotkać flotyllę kraśnickich Gig. Obecnie klubem kieruje Jan Kasperek

 

14. Jacht Klub „Azoty”

DawniejSekcja Żeglarska Zakładowego Klubu Sportowego „Wisła” przy Zakładach Azotowych w PuławachPowstała w roku 1966. Pierwszym komandorem był Kazimierz Wnuk, potem Andrzej Cytryński. Sekcja prowadziła działalność turystyczną, szkoleniową i regatową, na którą głównie się nastawiano. Trenerem był Kazimierz Dziok, którego praca z młodzieżą przyniosła klubowi sukcesy. Obecnie klubem kieruje Witold Litwinek.

 

15. Ludowy Klub Sportowy „Żeglarz”

Powstał między 1953 a 1957 rokiem i nastawiał się głównie na działalność regatową. Kierował nik początkowo Wiesław Iłowiecki. W klubie tym rozpoczynał swą działalność, najpierw jako zawodnik a później jako trener, Jerzy Szumowski. Działał tu także Henryk Zagrodzki. Obecnie klubem kieruje Stanisław Mendel

 

16. UKS „Catholicum”

Powstał w 1997 roku. Prezesem jest Artur Chomiuk.

17. UKS „Optymist” w Bychawie

18. Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Wega”