ZARZĄD LUBELSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

Nazwa Stanowisko Telefon komórkowy Adres e-mail
Jarosław Tomkowicz Prezes Zarządu
Michał Rakowski Wiceprezes Zarządu / Komisja ds. sportu
Mariusz Iwanicki Sekretarz Zarządu
Monika Potocka Skarbnik
Sławomir Kowalczyk Rzecznik Dyscyplinarny / Komisja ds. szkoleń
Magdalena Kotyra Członek Zarządu  / Komisja ds. szkoleń
Grzegorz Szych Członek Zarządu / Komisja ds. morskich

KOMISJA REWIZYJNA

Nazwa Stanowisko Telefon komórkowy  
Marcin Godlewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł Bosek Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Duda Członek Komisji Rewizyjnej

SĄD KOLEŻEŃSKI

Nazwa Stanowisko Telefon komórkowy  
Agnieszka Czerniak Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Anna Rakowska Członek Sądu Koleżeńskiego
Tomasz Barański  Członek Sądu Koleżeńskiego

DOKUMENTY

Statut Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego  – Pobierz

 

Sprawozdanie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2021

 

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – Pobierz
  2. Bilans – Pobierz
  3. Rachunek zysków i strat – Pobierz
  4. Informacja dodatkowa – Pobierz
  5. Sprawozdanie merytoryczne – Pobierz