ZARZĄD LUBELSKIEGO OKRĘGOWEGO
ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

NazwaStanowiskoTelefon komórkowyAdres e-mail
Jarosław TomkowiczPrezes Zarządu
Michał RakowskiWiceprezes Zarządu / Komisja ds. sportu
Mariusz IwanickiSekretarz Zarządu
Monika PotockaSkarbnik
Sławomir KowalczykRzecznik Dyscyplinarny / Komisja ds. szkoleń
Magdalena KotyraCzłonek Zarządu  / Komisja ds. szkoleń
Grzegorz SzychCzłonek Zarządu / Komisja ds. morskich

KOMISJA REWIZYJNA

NazwaStanowiskoTelefon komórkowy 
Marcin GodlewskiPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł Bosek Członek Komisji Rewizyjnej 
Piotr DudaCzłonek Komisji Rewizyjnej 

SĄD KOLEŻEŃSKI

NazwaStanowiskoTelefon komórkowy 
Agnieszka CzerniakPrzewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Anna RakowskaCzłonek Sądu Koleżeńskiego 
Tomasz Barański Członek Sądu Koleżeńskiego 

DOKUMENTY

Statut Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego  – Pobierz

 

Sprawozdanie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2021

 

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – Pobierz
  2. Bilans – Pobierz
  3. Rachunek zysków i strat – Pobierz
  4. Informacja dodatkowa – Pobierz
  5. Sprawozdanie merytoryczne – Pobierz